Защита на лични данни

Universal Foods приема да обработва личните ви данни при спазване на изискванията по чл. 23 от Закона за защита на личните данни.