Складове в страната

Фирмата разполага с пет хладилни склада на територията на страната разположени в гр.София, гр.Пловдив, гр.Велико Търново и гр. Бургас. Всеки от тях изпълнява ролята на логистичен център. Двата температурни режима за съхранение допринасят за богатото стоково разнообразие под един покрив. Дългогодишният опит, практиката и компетентните служители, спомагат за повече доволни клиенти.