Млечно телешко

ТЕЛЕШКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ

Код: 1003018

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКА ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ

Код: 1003019

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКИ ПРЕДЕН ДЖОЛАН

Код: 1003020

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКА ЯБЪЛКА

Код: 1006012

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКИ КОТЛЕТ

Код: 1006013

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКИ ЗАДЕН ДЖОЛАН

Код: 1006014

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКО БОНФИЛЕ

Код: 1009002

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКО КОНТРАФИЛЕ

Код: 1014001

Произход: Испания, Холандия

ФРЕНСКИ РЕК ТЕЛЕШКИ

Код: 1016008

Произход: Холандия

ТЕЛЕШКИ РЕБЪРЦА

Код: 1016009

Произход: Холандия