Говеждо

ГОВ МАЛЪК ВАЙСБРАТ

Код: 1006001

Произход: Германия, Испания, Белгия, Полша

ГОВ ЯБЪЛКА

Код: 1006004

Произход: Испания

ГОВ ГОЛЯМ ВАЙСБРАТ

Код: 1006006

Произход: Испания

ГОВ ДЖОЛАН

Код: 1008002

Произход: Полша

ГОВ БОНФИЛЕ

Код: 1009001

Произход: Холандия

ГОВ ЕЗИК

Код: 1010001

Произход: Испания

ГОВ ШКЕМБЕ ВАРЕНО РЯЗАНО

Код: 1012002

Произход: Италия

ГОВ ШКЕМБЕ КРАВИ

Код: 1012003

Произход: Нова Зеландия

ГОВ ШКЕМБЕ ТЕЛЕТА

Код: 1012004

Произход: Германия

ГОВ ШКЕМБЕ ПАРЕНО ИЗЧИСТЕНО

Код: 1012009

Произход: Германия

ГОВ МАЛЪК ВАЙСБРАТ-test

Код: 1006002

Произход: Полша