Дивеч

ЕЛЕНСКИ БУТ БЕЗ КОСТ

Код: 9301001

Произход: Германия

ЕЛЕНСКИ ГУЛАШ

Код: 9301004

Произход: Испания

ЕЛЕНСКО КОНТРАФИЛЕ НА ПАРЧЕТА

Код: 9301005

Произход: Испания

ЕЛЕНСКА ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ

Код: 9301006

Произход: Испания

ЕЛЕНСКИ ФИЛЕТА МАРИНОВАНИ

Код: 9301007

Произход: Испания

ГЛИГАНСКИ ГУЛАШ

Код: 9302001

Произход: Испания

ГЛИГАНСКО КОНТРАФИЛЕ НА ПАРЧЕТА

Код: 9302002

Произход: Испания

ГЛИГАНСКА ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ

Код: 9302003

Произход: Испания

ГЛИГАНСКИ БУТ БЕЗ КОСТ

Код: 9302004

Произход: Испания

ГЛИГАНСКИ КОТЛЕТНИ ПЪРЖОЛИ

Код: 9302005

Произход: Испания

ФАЗАН

Код: 9303001

Произход: Испания

ЯРЕБИЦА

Код: 9304001

Произход: Испания

ЦЕЛИ ЗАЙЦИ С ГЛАВИ

Код: 9501001

Произход: Испания